CEEPUS mreža TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation/TRANScultural Communication and TRANSlation

There are no tags
Poštovane koleginice i kolege,
Htela bih da vas obavestim da je Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Filozofski fakultet od kraja 2017.  deo CEEPUS mreže TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation/TRANScultural Communication and TRANSlation, koju vodi prof. Vlasta Kučiš sa Univerziteta u Mariboru, a učestvuje još dvadesetak drugih univerziteta iz čitave srednje i jugoistočne Evrope. Oni koji su zainteresovani, mogu pogledati detaljniji opis programa u prilogu, a spisak univerziteta koji učestvuju ovde:
Kao što se može zaključiti iz naziva, mreža je prvenstveno usmerena na prevođenje, i to prvenstveno na engleski i nemački, mada ni ostali jezici nisu isključeni. Pored poseta i učestvovanja u programima razmene, pozvani smo da učestvujemo i u letnjoj školi prevođenja koju ova mreža svake godine organizuje u nekom od partnerskih univerziteta.
Ako biste želeli da ponudite neki poseban program, naravno vezan za prevođenje, koji bismo mi mogli da organizujemo, ili posebno promovišemo postojeće, slobodno se javite da to onda unesemo na CEEPUSovu platformu, kako bi bilo vidljivo zainteresovanim.
Za sva dodatna pitanja, slobodno se javite,
Srdačno,
Diana Prodanović Stankić

Doc. dr Diana Prodanović Stankić

Odsek za anglistiku
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu